انجام ازمون MTT Assay و محاسبه Ic50 ترکیبات مختلف.

هزینه هر تست برای هر ترکیب: 100 هزار تومان

برای 5 ترکیب به بالا هرترکیب 80 هزار تومان