دستورالعمل استخراج DNA ژنومیک از خون کامل به روش Salting Out توسط متخصص در این زمینه در قالب فایل PDf تهیه شده است.

قیمت : 10000 تومان

جهت دریافت فایل مورد نظر با شماره 09100667056 تماس حاصل نمایید.