پاسخگویی به سوالات متداول و درخواست ها

پذیرای انتقادات وپیشنهادات پژوهشگران هستیم.


آدرس ما

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک


در صورت نیاز، سوالات و درخواست های خود را می توانید از طریق ایمیل با همکاران ما در میان بگذارید.

همچنین، برای ویراستاری مقالات و پایان نامه های خود، می توانید درخواست خود را در این قسمت برای ما ارسال نمایید

ایمیل نمایید

09100667056

تماس با ما