photo_2017-06-24_14-56-17
بتایین یا تری متیل گلایسین (Betaine solution 5M, PCR Reagent)
ژوئن 24, 2017

نام محصول:

بتایین یا تری متیل گلایسین
(Betaine solution 5M, PCR Reagent)

بتایین یا تری متیل گلایسین ترکیبی است که از ملاس چغندر قند استخراج شده و در واکنش پی سی آر معمولا با غلظت نهایی 1 مولار بکار برده می شود. بتایین یک ارتقاء دهنده واکنش پی سی آر است و با از بین بردن ساختارهای دوم در نواحی غنی از GC انجام همانند سازی از آنها را آسانتر می سازد.

قیمت:
1 سی سی 50000 تومن