روش تهیه بافر فسفات سالین  (Phosphate-buffered saline (PBS

واکنشگر

مقادیر مورد نیاز برای محلول

 (1X)

غلظت نهایی

 

 (1X)

مقادیر مورد نیاز برای محلول استوک

(10X)

غلظت نهایی

 

 (10X)

NaCl 8g 137mM 80g 1.37M
KCl 0.2g 2.7mM 2g 27mM
Na2HPO4 1.44g 10mM 14.4g 100mM
KH2PO4 0.24g 1.8mM 2.4g 18mM

در صورت نیاز و بسته به کار مربوطه، میتوان مواد زیر را به فسفات بافر افزود:

 

CaCl2•2H2O 0.133g 1mM 1.33g 10mM
MgCl2•6H2O 0.10g  0.5mM 1.0g 5mM
 

PBS را می­توان به صورت محلول 1X یا استوک 10X تهیه کرد. برای تهیه 1 لیتر PBS  1X یا 10X، واکنشگرهای لیست شده در بالا را در 800 میلی لیتر آب حل کنید. سپس pH را تا 4/7 (یا 2/7 در صورت نیاز) با HCl تنظیم کنید و سپس حجم را به 1 لیتر برسانید. سپس محلول آماده شده را با استفاده از اتوکلاو استریل کنید. PBS را در دمای اتاق نگهداری کنید.

 

Reference:

Cold Spring Harbor Protocols.

http://cshprotocols.cshlp.org/content/2006/1/pdb.rec8247.

جهت تهیه محلول بافر فسفات سالین اماده اینجا کلیک کنید (PBS)