دستورالعمل رنگ آمیزی رایت-گیمسا

 

هدف: رنگ آمیزی سلول­های خون انسان، شمارش افتراقی و کاربردهای تشخیصی in vitro.

 

معرف­ها                                گرم بر لیتر

رنگ رایت                                1/53

رنگ گیمسا                              2/50

گلیسرین                                  10% (حجمی/حجمی) در متانول مطلق

 

معرف­های ضروری موردنیاز:

 • آب مقطر یا آب دیونیزه
 • بافر فسفات

وسایل موردنیاز:

 • لام میکروسکوپ، میکروسکوپ، سینی و جالامی مخصوص رنگ آمیزی

نکات ایمنی:

 • محلول رنگ رایت گیمسا، می­تواند کشنده باشد و در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث کوری شود. دور از گرما، شعله آتش و یا جرقه نگهداری شود.
 • در هنگام کار با نمونه­های انسانی (سالم یا بیمار) باید تمام نکات ایمنی در نظر گرفته شود.

شرایط نگهداری:

محلول باید در بطری در بسته برای جلوگیری از ورود آب و در دمای اتاق 30-15 درجه سانتیگراد ( 86-59 فارنهایت) نگهداری شود. در این شرایط محلول به خوبی پایدار است.

آماده سازی نمونه:

به منظور اطمینان از مورفولوژی و رنگ آمیزی صحیح نمونه ها، گسترش خونی باید به درستی تهیه و نازک و یکنواخت باشند.

 

Untitled

 

مراحل کار:

 1. پس از تهیه گسترش خونی بر روی لامل تمیز، اجازه دهید نمونه خشک شود.
 2. نمونه را در متانول برای مدت 5 دقیقه قرار دهید تا فیکس شود.
 3. تهیه بافر فسفات (pH برابر 6/8). بافر شامل فسفات پتاسیم، تک بازی 50/1% (وزنی/وزنی) و سدیم فسفات، دو بازی 49/9% (وزنی/وزنی). برای تهیه، 0/501 گرم فسفات پتاسیم و 0/499 گرم فسفات سدیم را را در 1 لیتر آب مقطر حل کنید.
 4. تهیه مخلوطی شامل میزان برابری از رنگ رایت-گیمسا و محلول بافر دقیقا قبل از مصرف.
 5. گسترش خونی را در ظرف رنگ آمیزی حاوی محلول بدست آمده از مرحله 4 به مدت 2 تا 4 دقیقه غوطه ور سازید.
 6. در بافر فسفات شستشو دهید، سه بار تکرار کنید.
 7. پشت لامل ها را خشک کرده و اجازه دهید لامل­ها خشک شوند.
 8. بررسی اسمیر توسط میکروسکوپ با یا بدون استفاده از لامل.
 9. پس از هر بار مصرف بافر شستشو و رنگ را دور بریزید.

نتایج

 • گلبول­های قرمز به رنگ زرد مایل به قرمز تا سبز می باشند.
 • سیتوپلاسم نوتروفیل­های پلی مورفونوکلیئر به رنگ صورتی تا قهوه ای مایل به زرد، گرانول­ها بنفش یاسی، هسته ها، ارغوانی مایل به قرمز ظاهر میشوند.
 • گرانول­های بازوفیل، به رنگ بنفش تا بنفش-آبی تیره، هسته ها، ارغوانی مایل به قرمز هستند.
 • سیتوپلاسم لنفوسیت­ها به رنگ آبی آسمانی و هسته ارغوانی مایل به قرمز است.
 • پلاکت ها به رنگ بنفش تا ارغوانی هستند.

11 

Reference: polysciences, Inc.